Terms and Conditions

Pravidla a podmínky

Než se podíváte na web, podívejte se na tyto specifikace. Stanovují podmínky použití pro vše na tomto webu. Pokud si přejete přistupovat na stránky a používat jejich aplikace, musíte přijmout všechny tyto podmínky. Prohlížením této webové stránky souhlasíte se všemi těmito podmínkami jako součást vašeho souhlasu být zde.
Pojmy „webová stránka“, „tento web“ a „webová stránka“ použité v tomto dokumentu odkazují na webovou stránku medical-equipment.cz.

  • Návštěvník – každá osoba, která z jakéhokoli důvodu vstoupí na webovou stránku medical-equipment.cz.
  • Uživatel – fyzická osoba, která má nebo získává přístup k obsahu prostřednictvím médií zpřístupněných medical-equipment.cz
  • Klient – ​​fyzická osoba, která má možnost používat webové stránky.

„Obsahem“ rozumíme veškeré informace na webu, které lze navštívit, prohlížet nebo k nim přistupovat pomocí digitálního zařízení
Zákazník – fyzická osoba, která má možnost web používat.
Osobní údaje: informace, které od vás shromažďujeme a na jejichž základě vás lze identifikovat. Mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo (včetně mobilního čísla), alias, e-mailovou adresu, věk atd.

Naše Podmínky používání vyžadují, abyste si je před použitím této stránky pečlivě přečetli. Vstupem na tento web a používáním jeho aplikací souhlasíte s tím, že budete vázáni zde uvedenými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky. Tyto podmínky můžeme kdykoli upravit, přičemž upozornění se objeví, když vstoupíte na naše stránky. Vaše další používání našich webových stránek po provedení změn znamená, že tyto změny přijímáte.

 Obsah webu

Návštěvou webové stránky medical-equipment.cz souhlasíte s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. To zahrnuje, ale není omezeno na použití log, stylizovaných reprezentací, komerčních symbolů, statických obrázků, dynamických obrázků, textu a/nebo multimediálního obsahu. Informace uvedené na této stránce slouží pouze k obecnému zájmu; mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. Součástí těchto informací jsou také uživatelské názory na produkty prezentované na webových stránkách. Vlastník webu si ponechává veškerá práva k těmto informacím a vyhrazuje si právo provádět změny kdykoli bez upozornění.

autorská práva

medical-equipment.cz si vyhrazuje právo vymáhat autorská práva na obsah svých webových stránek. Jakékoli neoprávněné použití materiálu chráněného autorským právem, včetně obrázků, textu, grafiky, symbolů, webové grafiky, skriptů, programů a dalších dat na této stránce, může být porušením zákona. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití materiálu chráněného autorským právem na této stránce, kontaktujte prosím Coronavirusecuador.com/blog/. Děkujeme, že respektujete naše práva duševního vlastnictví.
Pokud hledáte informace na jiných webech nebo zdrojích, nezapomeňte se nejprve podívat na web medical-equipment.cz. Nepodporujeme žádnou z těchto stránek a nemůžeme zaručit jejich bezpečnost nebo kvalitu. Máte-li jakékoli dotazy ke značce nebo produktu, neváhejte kontaktovat svého zástupce.

Zřeknutí se odpovědnosti

medical-equipment.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost informací zveřejněných na jejích webových stránkách, protože je poskytují spolupracující výrobci a dodavatelé. Podnikáme však kroky k zajištění pravidelné aktualizace veškerého obsahu. Kromě toho vám doporučujeme, abyste si před použitím webu prostudovali naše Podmínky, pokud si chcete být jisti dodržováním jakýchkoli konkrétních pravidel. Nakonec doporučujeme našim uživatelům, aby si byli vědomi toho, že některé funkce nebo služby nemusí fungovat kvůli okolnostem, které nemůžeme ovlivnit (jako je údržba webových stránek nebo nedodržování platných předpisů).